توی این چند وقت ، بعد از گذشت چند روز سنگدلی و نامهربونی با شوهرم آشتی کردم. ظاهرا این قهر طولانی شوهرم رو مجبور کرده بود به فکر کردن درباره اشتباهاتش.

دیروز وقت مشاوره داشتیم. مشاور بعد از حرف زدن با هر دومون در نهایت رو به من گفت خانم شما شخصیت هنری داری و روحیه ات حساس و ... است ولی در مقابل مرد شما روحیه اش قراردادی و منطقیه!

فکر کنم همه زن و شوهرا همین طور باشند. یه مرد منطقی مقابل یه زن احساسی!!!

پ ن : همیشه از خودم میپرسم اینکه خداوند در قرآن فرموده :" ما همسرانی از جنس خودتان برای آرامش شما افریدیدم" . دقیقا کجاش ارامش داره با این همه تفاوت توی دنیای زن و مرد ؟؟؟ به نظرم زن و مرد مکمل همند! حالا شاید باید کنار مکمل آمرامش کسب کنیم و بلد نیستیم!

منبع اصلی مطلب : نام من راضیه است...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : 51: آقای قانونمند، خانم هنرمند